Szkolenie bhp w pigułce

szkolenia bhp i możesz czuć się w pracy bezpieczny

Jednym z naczelnych obowiązków każdego pracodawcy jest przeszkolenie swojego pracownika w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy. Podstawowe szkolenia bhp czy też kursy bhp odbywają się przed rozpoczęciem przez nowo zatrudnionego pracy na konkretnym stanowisku oraz pod kątem wypełniania ustalonych obowiązków zawodowych.

Szkolenia bhp przekazują pracownikowi niezbędną wiedzę dotyczącą specyfiki wykonywanego zawodu, odpowiedniej organizacji pracy oraz zagrożeń, jakie wiążą się z wykonywanymi czynnościami. Oczywiście kursy bhp, które pracownik przechodzi przed zatrudnieniem (lub tuż po nim) to nie jedyne formy edukowania w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy.

Przedsiębiorca lub jednostka zatrudniająca ludzi, zobowiązana jest również do tego, by organizować okresowe szkolenia bhp i kursy bhp. Takie – w zależności od specyfiki danej działalności – przeprowadzane są z częstotliwością co trzy bądź co sześć lat. Warto także wiedzieć, że wszelkie szkolenia bhp zawsze przeprowadzane są na koszt pracodawcy lub jednostki zatrudniającej.

Tematyka takich szkoleń powinna obracać się wokół szeroko pojętych czynników środowiska pracy, ryzyk, zagrożeń i sposobów unikania ich i zapobiegania im. Szkolenia bhp i kursy bhp bardzo często przyjmują formę instruktażu stanowiskowego, czyli – innymi słowy – instrukcji zachowania, „obsługi” danego stanowiska pracy. Kursy bhp mają na celu przede wszystkim zminimalizowanie wypadków przy pracy, stąd ich odbywanie jest niezwykle ważne dla zdrowia i życia pracowników.

Kraków to miejsce Twojej pracy? Sprawdź kursy bhp od – http://este-secura.pl/ – eSTe SECURA!