Budownictwo

plac budowy

Budownictwo jest po prostu budownictwem i mało kto wnika w to zagadnienie głębiej, natomiast prawda jest taka, że istnieją specjalne gałęzie budownictwa i tak mamy, między innymi, budownictwo inżynieryjne i budownictwo specjalne.


Budownictwo inżynieryjne (TITAN) to prace budowlane związane z wykonaniem infrastruktury komunikacyjnej, czyli wszelkie budowy tras kolejowych, drogowych, obiektów ochrony środowiska czy wykonywanie projektów hydrotechnicznych. Istnieje wiele firm specjalizujących się tylko i wyłącznie w realizacji projektów, na terenie naszego kraju, z dziedziny budownictwa inżynieryjnego. Budują drogi, mosty, zapory wodne i stopnie wodne, całe wały przeciwpowodziowe oraz modernizują lotniska wojskowe i cywilne.
Inżynierowie kształcą się przez całe lata, a potem podczas realizacji zaprojektowanych projektów zdobywają doświadczenie, które procentuje potem przy innych ważnych zadaniach.
Specjalną gałęzią budownictwa jest budownictwo specjalne, polega ono na realizacji projektów budowlanych w terenach trudnych i niebezpiecznych.
Kierunek studiów tego właśnie budownictwa istnieje tylko na kilku uczelniach w Polsce. Absolwenci zdobywają wiedzę, nie tylko o tym w jaki sposób budować, ale jak budować na terenach górniczych, zagrożonych trzęsieniem ziemi, na terenach o bardzo złych warunkach glebowych. Ten rodzaj budownictwa jest ściśle związany z geodezją, czyli z możliwością poznawania gruntu, na którym powstanie budowla.
Zajmując się budownictwem specjalnym należy umieć doskonale wyliczyć istniejące ryzyko na danym terenie, biorąc ściśle pod uwagę geotechniczne warunki danego rejonu budowy.
Zbudować dom, drogę czy most można wszędzie, pytanie tylko czy budowla wszystko przetrzyma i nie zawali się. Dlatego inżynierowie budownictwa specjalnego i inżynieryjnego wykonują dokładne projekty i wyliczenia.