Niezbędne ultradźwięki

Ultrasonografia to jedna z najpopularniejszych metod diagnostycznych. Cechuje ją uzyskanie trójwymiarowości badanego obrazu i dokładne oglądnięcie jego przekroju przy jednoczesnym braku inwazyjności.

Aparat ultrasonograficzny wysyła i odbiera fale ultradźwiękowe o konkretnej częstotliwości w kierunku badanego obiektu, która rozchodzi się w tym obiekcie, odbija od niego i powraca do odbiornika. Dzięki temu lekarz ma pełen obraz badanego ośrodka. Aparat USG jest wykorzystywany w niemal każdej specjalizacji medycznej. W przypadku anestezjologii pozwala na bardziej precyzyjne sterowanie igłą. Dzięki echokardiografii możliwe jest obrazowanie kurczliwości, wielkości oraz struktury serca. W neurologii możliwe jest zbadanie przepływu krwi przez cały układ nerwowy. To najskuteczniejsze badanie diagnostyczne noworodków, gdy potrzebny jest obraz wnętrza czaszki lub diagnostyka innej specjalizacji. Jest także wykorzystywane w okulistyce, urologii, pulmonologii, a także gastroenterologii. USG SIEMENS daje obraz wielu narządów wewnętrznych na przykład wątroby, nerek, jelit, płuc wraz z ich przewodami. Badanie USG jest stosunkowo bezpiecznym badaniem. Nie wskazano żadnych długofalowych szkód spowodowanych przez poddanie się badaniu USG. Jeśli tylko przeprowadza się je prawidłowo, jest całkowicie bezpieczne dla pacjenta.

Badanie przy pomocy ultrasonografii jest bezpiecznym, szeroko dostępnym, nieinwazyjnym i stosunkowo tanim sposobem diagnozy, które cieszy się zaufaniem pacjentów. Pacjent może poddać się mu w instytucjach zdrowia publicznego lub w gabinetach prywatnych. Gwarantuje szybką i dokładną diagnostykę, która pozwala na ustalenie planu leczenia.